Thai Master Inter Law And Accounting Co., Ltd. One-Stop Services for Individuals and Companies
 

ไทย

English

Deutsch


Thai Master Inter Law And Accounting Co., Ltd.

บ้านของเรา
ข่าวบริษัท
ข่าวทั่วไป
คำแนะนำ
ติดต่อเรา


บริการด้านต่างๆ


ดาวน์โหลด ฟรี !


Search WWW
Search onestopservices.org


งานบริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท - ห้างหุ้นส่วน
- รับทำบัญชีและภาษีอากร
- การตรวจสอบบัญชี
- ขอใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน ( BOI)
- จดทะเบียนธุรกิจต่างด้าว
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน
- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท
- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน
- ขอหนังสือรับรองบริษัท – ห้างหุ้นส่วน
- ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จัดทำหนังสือโอนหุ้นบริษัท
- ขอบัตรผ่านพิธีการศุลกากร
- ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
- ขอใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก
- ขอใบอนุญาตคาราโอเกะ
- ขอใบอนุญาตนำเข้าเหล้า – บุหรี่
- ขอใบอนุญาตธุรกิจร้านอาหาร
- ขอใบอนุญาตสถานบริการนวดแผนไทย
- ขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ
- ขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม)
- นำส่งเงินสมทบ (ประกันสังคม)

บริการด้านตรวจคนเข้าเมือง – กระทรวงแรงงาน - ขอใบอนุญาตทำงาน
- ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงาน
- ขอวีซ่าแต่งงาน
- ขอวีซ่า 1 ปี
- ขอวีซ่ารหัส – บี (ธุรกิจ)
- ขออนุญาต Re-Entry (ครั้งเดียว)
- ขออนุญาต Re-Entry (หลายครั้ง)
- แก้ปัญหาการอยู่เกินกำหนดในประเทศไทย
- บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- จดทะเบียนขอลิขสิทธิ์
- จดทะเบียนขอสิทธิบัตร
- จดทะเบียนขอเครื่องหมายการค้า

บริการส่วนบุคคล

- ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
- ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
- จดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- จัดทำพินัยกรรม
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

บริการด้านกฎหมาย

- บริการปรึกษากฎหมาย – รายเดือน
- บริการปรึกษากฎหมาย

รับการเป็นตัวแทนในการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาทั่วประเทศ โดยทีมงานของอดีตเจ้าพนักบังคับคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ของกรมบังคับคดี และทีมงานผู้ชำนาญการ

รับการเป็นตัวแทนในการเข้าสู้ราคาทรัพย์ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ) จากงานขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี และ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยอดีตทีมงานเจ้าพนักงานบังคับคดี และอดีตเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ กรมบังคับคดี


ข้อมูลบริษัทบริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีความยินดีให้คำปรึกษาท่านที่ต้องการทำธุรกิจ และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Slide show of some expor Thai goods. If you can't see your browser may not support Java! Sell better, be clever, buy and produce in Thailand. Where otherwise!

บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีประสบการณ์เกี่ยวกับให้บริการเกี่ยวกับกฎหมาย การจดทะเบียนธุรกิจห้างหุ้นส่วนและบริษัท ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ และการขอมีวีซ่าอยู่ในประเทศไทย การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และงานขอใบอนุญาตต่าง ๆ มากกว่า 10 ปี สำหรับรายละเอียดของบริการแต่ละประเภท

บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการด้านการทำบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมทั้งบริการด้านการตรวจสอบบัญชีตามมาตราฐานและกฎหมายเกี่ยกับการบัญชีเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นและ่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทฯยังให้บริการงานเฉพาะด้านตามที่ท่านร้องขอโดยบริษัท ฯ จะจัดทำข้อเสนอแนะที่จะทำให้งานของท่านสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วและเีปรี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ท่านสามารรถเลือกดูได้จากคอลัมน์ซ้ายมือหากท่านมีคำถามหรือคำแนะนำใด ๆ โปรดติดต่อบริษัท ฯ ได้ตามสะดวก โดยทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร บริษัท ฯ ขอให้ท่านมั่นใจในคุณภาพของบริการทุก ๆ ด้าน โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัท ฯ ได้โดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาไทย

บริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการท่านแบบที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service )


ขอแสดงความนับถือ

จากบริษัทไทยมาสเตอร์อินเตอร์ลอว์แอนด์แอคเคาท์ติ้งจำกัด


บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท

บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ยินดีอำนวยความสะดวกแด่ผู้ประกอบการทุกท่าน ด้วยการบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ติดต่อกรมทะเบียนการค้า / กรมสรรพากร ดำเนินตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท – ห้างหุ้นส่วน

เมื่อท่านคิดจะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงที่เรื่องใดก่อน หรือจะทำอย่างไรดี หรือจะปรึกษากับใครดี จะปรึกษาที่ไหน จะไว้ใจได้หรือไม่ จะคุ้มค่าหรือไม่ ฯลฯ สารพัดปัญหาที่ท่านต้องปวดหัวกับเวลาที่จำกัดที่จะต้องต่อสู้กับชีวิตประจำวันของแต่ละคนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แต่สำหรับงานปัญหาดังกล่าวของท่านเรายินดีที่จะรับอาสาแก้ไขปัญหาให้แก่ท่านได้โดยขอเพียงให้ท่านไว้วางใจให้เราดำเนินกา-รดังกล่าวปัญหาของท่านจะได้รับการชี้แนะและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอย่างทันที

แล้วท่านจะทำจัดทำธุรกิจของท่านเป็นในรูปแบบไหนดี ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนดี หรือจะจัดทำเป็นคณะบุคคลดี โดยเราขอให้คำอธิบายเบื้องต้นเพื่อให้ท่านเข้าใจพอสังเขปว่า ธุรกิจที่ทำในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ คณะบุคคล อย่างไหนจะดีกว่ากัน หรืออย่างไหนจะ( ยุ่งยาก )กว่ากัน หรืออย่างไหนที่จะคุ้มค่ากว่ากัน จริง ๆ แล้วรูปแบบของการประกอบการดังกล่าวก็ไม่มีรูแบบไหนที่จะดีกว่ากันมากนักเพียงแต่จะมีข้อที่แตกต่างกันในเ-รื่องของหุ้นส่วนที่จะม-าร่วมลงทุนกันและส่ว-นของความรับผิดผู้เป็นหุ้นส่วนมากกว่า กล่าวคือ.ถ้าหากจัดตั้งในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน มีผู้ร่วมลงชื่อเป็นหุ้นส่วนกันเพียง2 คนก็เพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนได้แต่ถ้าเป็นจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทจะต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 7 คนขึ้นไปร่วมกันลงชื่อเป็นผู้เริ่มประกอบการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัท และที่แตกต่างกันอีกก็คือในเรื่องของสิ่งที่จะนำมาลงทุน ห้างหุ้นส่วนนั้นสามารถที่นำสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เป็นเงินมาลงทุนได้ อย่างเช่น ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ได้ ( แต่ในการปฏิบัติจริงไม่นิยมกระทำกันแต่จะเป็นการลงทุนด้วยเงินมากกว่าเพราะว่าสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ ) แต่ถ้าเป็นการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท จะแบ่งทุนของการลงทุนเป็นหุ้น โดยจะมีผู้ถือหุ้นในบริษัทอย่างน้อย 7 คน และอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือ ในเรื่องของความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วน ระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วนก็คือ ถ้าหากเป็นห้างหุ้นส่วน ความรับผิดของผู้เป็นจะรับผิดตามจำนวนที่นำเงินมาลงหุ้นหรือรับผิดอย่างไม่จำกัดจำนวนแล้วแต่ลักษณะของหุ้นส่วน แต่ถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทแล้วความรับผิดของหุ้นส่วนก็จะรับผิดเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

เมื่อท่านได้เห็นถึงลักษณะรูปแบบโครงสร้างของความเหมือนที่แตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนและบริษัทแล้ว ส่วนรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่ลึกลงไปนั้นท่านสามารถที่จะคลิกดูรายการของการจัดตั้งของห้างหุ้นส่วนและบริษัทบนหน้าต่างบานแรกของเราได้ และเมื่อท่านได้จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัด แล้ว ก็ถือว่าท่านได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ( นิติบุคคลก็คือบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมายก็คือการจดทะเบียนจัดตั้งนั่นเองและแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ) และเมื่อองค์กรของท่านเป็นนิติบุคคลแล้วองค์กรของท่านก็จะต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐตามแล้วแต่ลักษณะของธุรกิจของท่านอาทิเช่น ถ้าหากธุรกิจองค์ของท่านเป็นผู้ผลิตสินค้าอย่างหนึ่งโดยเป็นสินค้าที่ท่านคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ถ้าหากท่านต้องการจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ให้ใครมาละเมิดโดยการเลียนแบบด้วยวิธีต่าง ๆ องค์กรของท่านก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ถ้าหากองค์กรของท่านจะเป็นผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกบุหรี่หรือสุรา ท่านก็จะเกี่ยวข้องกับ กรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร หรือ ประกอบกิจการร้านอาหาร – ภัตตาคาร ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ฯลฯ เป็นต้น แต่ที่มีหน่วยงานหนึ่งที่องค์กรธุรกิจของท่านจะต้องเกี่ยวข้องอย่างที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ก็คือ กรมสรรพากร ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บภาษีอากรของสถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรใด ๆหรือแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้หรือถือว่ามีเงินได้ในประเทศไทย เพราะว่าเมื่อท่านได้จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรของท่านเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กฎหมายได้กำหนดให้ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีอากรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทต่าง ๆ หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างน้อยองค์กรธุรกิจของท่านจะต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพราถ้าไม่ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาแล้วก็มีความผิดต่อกฎหมายแล้วทั้ง ๆ ที่ธุรกิจของท่านยังไม่มีการประกอยการหรือไม่มีรายได้แต่อย่างใด ก็ต้องมีเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เห็นหรือไม่ว่า กฎหมายของกรมสรรพากรนั้นมีผลบังคับใช้ได้อย่างทันทีและเคร่งครัดเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากท่านไม่มีความรู้หรือไม่ถนัดเรื่องดังกล่าว หรือแม้แต่ไม่เวลาดูแลภาษีอากรดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้ธุรกิจองค์กรของท่านมีปัญหาที่จะต้องชี้แจง กับกรมสรรพากรอย่างตลอดเวลาได้ ซึ่งถ้าหากระบบภาษีอากรของท่านยังไม่ถูกหลักกฎหมายประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะต่อสู้หรือเอาชนะกรมสรรพากรได้ถ้าหากธุรกิจองค์กรของท่านถูกเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีอากร

ดังนั้น ถ้าหากท่านมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวธุรกิจของท่านแล้ว ปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากร ก็จะได้รับดูแลและแก้ไขที่ถูกต้องตรงตามข้อกฎหมายที่ได้บัญญัติได้ได้ ซึ่งจะมีผลทำให้องค์กรธุรกิจของท่านได้ดำเนินกิจการไปอย่างราบรื่นและมั่นคงในอนาคตได้

เมื่อท่านได้ทราบถึงเรื่องที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท ไทยมาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ขอรับอาสาการดำเนินการดังกล่าวตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับแขนง งานด้านอื่นๆ สุดแล้วแต่งานธุรกิจองค์กรของท่านจะเกี่ยวข้องเรื่องในเครือข่ายงานบริการบนหน้าต่างบานแรกที่เราได้นำเสนอท่านมา
 
บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
  • รับสมัครพนักงานบัญชีหลายตำแหน่ง คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปริญาตรี สาขาการบัญชี - หรือเทียบเท่า

  • รับสมัครพนังงานเดินเอกสาร (มีมอเตอร์ไซค์) เป็นยานพาหนะ

  • รับสมัครทนายประจำบริษัทฯหลายตำแหน่ง ที่เชี่ยวชาญด้าน คดีระหว่างประเทศ

******* สนใจติอต่อโดยตรงได้ที่บริษัทฯ *******

 

ติดต่อเรา

Launch in external player

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
http://www.dbd.go.th

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.ipthailand.org

กรมการกงสุล
http://www.mfa.go.th/web/785.php

เนติบัณฑิตสภา
http://www.thethaibar.thaigov.net

สภาทนายความ
http://www.lawyerscouncil.or.th

กรมบังคับคดี
http://www.led.go.th

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
http://www.dsi.go.th

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
http://www.imm.police.go.th/

กรมการจัดหางาน
http://www.doe.go.th

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
http://www.dsd.go.th

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
http://www.labour.go.th

สำนักงานประกันสังคม
http://www.sso.go.th

กรมศุลกากร
http://www.customs.go.th

กรมสรรพสามิต
http://www.excise.go.th

กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th

 

New! Order now the finest Legendary Swiss Premium Chocolate Pralines and Confect direct from Switzerland With your own brand!


                   Copyright © 2004 by Thai Master Inter Law And Accounting Co., Ltd.