เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Joomla

 

หน้าแรก

 

บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

มีความยินดีให้คำปรึกษาท่านที่ต้องการทำธุรกิจ และพักอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยอยู่อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

             บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีประสบการณ์เกี่ยวกับให้บริการเกี่ยวกับกฎหมาย การจดทะเบียนธุรกิจห้างหุ้นส่วนและบริษัท ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ และการขอมีวีซ่าอยู่ในประเทศไทย การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และงานขอใบอนุญาตต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี สำหรับรายละเอียดของบริการแต่ละประเภทบริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการด้านการทำบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมทั้งบริการด้านการตรวจสอบบัญชีตามมาตราฐานและกฎหมายเกี่ยกับการบัญชีเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของท่านเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทฯยังให้บริการงานเฉพาะด้านตามที่ท่านร้องขอโดยบริษัทฯจะจัดทำข้อเสนอแนะที่จะทำให้งานของท่านสำเร็จลุล่วงได้อย่ารวดเร็วและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพท่านสามารรถเลือกดูได้จากคอลัมน์ขวามือหากท่านมีคำถามหรือคแนะนำ ใดๆ โปรดติดต่อ บริษัทฯ ได้ตามสะดวก โดยทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร บริษัท ฯ ขอ ให้ท่านมั่นใจในคุณภาพของบริการทุกๆด้าน โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯได้โดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันและภาษาไทยบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการกับท่านแบบที่เดียวเบ็ดเสร็จ         (One Stop Service)

ขอแสดงความนับถือ

จากบริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

 

บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท

             บริษัทไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ยินดีอำนวยความสะดวกแด่ผู้ประกอบการทุกท่าน ด้วยการบริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ติดต่อกรมทะเบียนการค้า / กรมสรรพากรดำเนินตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายและให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

การให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท – ห้างหุ้นส่วน

              เมื่อท่านคิดจะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงที่เรื่องใดก่อน หรือจะทำอย่างไรดี หรือจะปรึกษากับใครดี จะปรึกษาที่ไหน จะไว้ใจได้หรือไม่จะคุ้มค่าหรือไม่ ฯลฯ สารพัดปัญหาที่ท่านต้องปวดหัวกับเวลาที่จำกัดที่จะต้องต่อสู้กับชีวิตประจำวันของแต่ละคนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น     แต่สำหรับงานปัญหาดังกล่าวของท่านเรายินดีที่จะรับอาสาแก้ไขปัญหาให้แก่ท่านได้โดยขอเพียงให้ท่านไว้วางใจให้เราดำเนินการดังกล่าวปัญหาของท่านจะได้รับการชี้แนะและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอย่างทันที     แล้วท่านจะทำจัดทำธุรกิจของท่านเป็นในรูปแบบไหนดี ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนดี หรือจะจัดทำเป็นคณะบุคคลดี โดยเราขอให้คำอธิบายเบื้องต้นเพื่อให้ท่านเข้าใจพอโดยสังเขปว่า ธุรกิจที่ทำในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ คณะบุคคล อย่างไหนจะดีกว่ากัน หรืออย่างไหนจะ( ยุ่งยาก )กว่ากัน หรืออย่างไหนที่จะคุ้มค่ากว่ากัน จริง ๆ แล้ว รูปแบบของการประกอบการดังกล่าวก็ไม่มีรูแบบไหนที่จะดีกว่ากันมากนักเพียงแต่จะมีข้อที่แตกต่างกันในเรื่องของหุ้นส่วนที่จะมาร่วมลงทุนกันและส่วนของความรับผิดผู้เป็นหุ้นส่วนมากกว่า กล่าวคือ.ถ้าหากจัดตั้งในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน มีผู้ร่วมลงชื่อเป็นหุ้นส่วนกันเพียง 2 คนก็เพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนได้แต่ถ้าเป็นจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทจะต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปร่วมกันลงชื่อเป็นผู้เริ่มประกอบการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัท และที่แตกต่างกันอีกก็คือในเรื่องของสิ่งที่จะนำมาลงทุน ห้างหุ้นส่วนนั้นสามารถที่นำสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เป็นเงินมาลงทุนได้ อย่างเช่น ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ได้ แต่ในการปฏิบัติจริงไม่นิยมกระทำกันแต่จะเป็นการลงทุนด้วยเงินมากกว่าเพราะว่าสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท จะแบ่งทุนของการลงทุนเป็นหุ้นโดยจะมีผู้ถือหุ้นในบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วน ระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วนก็คือ ถ้าหากเป็นห้างหุ้นส่วน ความรับผิดของผู้เป็นจะรับผิดตามจำนวนที่นำเงินมาลงหุ้นหรือรับผิดอย่างไม่จำกัดจำนวน แล้วแต่ลักษณะของหุ้นส่วน แต่ถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทแล้วความรับผิดของหุ้นส่วนก็จะรับผิดเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ      เมื่อท่านได้เห็นถึงลักษณะรูปแบบโครงสร้างของความเหมือนที่แตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนและบริษัทแล้ว ส่วนรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่ลึกลงไปนั้นท่านสามารถที่จะคลิกดูรายการของการจัดตั้งของห้างหุ้นส่วนและบริษัทบนหน้าต่างบานแรกของเราได้ และเมื่อท่านได้จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัด แล้ว ก็ถือว่าท่านได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ( นิติบุคคลก็คือบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมายก็คือการจดทะเบียนจัดตั้งนั่นเองและแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา) และเมื่อองค์กรของท่านเป็นนิติบุคคลแล้วองค์กรของท่านก็จะต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐตามแต่ลักษณะของธุรกิจของท่านอาทิเช่น ถ้าหากธุรกิจองค์ของท่านเป็นผู้ผลิตสินค้าอย่างหนึ่งโดยเป็นสินค้าที่ท่านคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ถ้าหากท่านต้องการจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ให้ใครมาละเมิดโดยการเลียนแบบด้วยวิธีต่าง ๆ องค์กรของท่านก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา      แต่ถ้าหากองค์กรของท่านจะเป็นผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกบุหรี่หรือสุรา ท่านก็จะเกี่ยวข้องกับ กรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร หรือ ประกอบกิจการร้านอาหาร – ภัตตาคาร ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ฯลฯ เป็นต้น แต่ที่มีหน่วยงานหนึ่งที่องค์กรธุรกิจของท่านจะต้องเกี่ยวข้องอย่างที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ก็คือ กรมสรรพากร ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บภาษีอากรของสถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรใด ๆหรือแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้หรือถือว่ามีเงินได้ในประเทศไทย เพราะว่าเมื่อท่านได้จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรของท่านเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กฎหมายได้กำหนดให้ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีอากรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทต่าง ๆ หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างน้อยองค์กรธุรกิจของท่านจะต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพราะถ้าไม่ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาแล้วก็มีความผิดต่อกฎหมายแล้วทั้ง ๆ ที่ธุรกิจของท่านยังไม่มีการประกอยการหรือไม่มีรายได้แต่อย่างใด ก็ต้องมีเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เห็นหรือไม่ว่า กฎหมายของกรมสรรพากรนั้นมีผลบังคับใช้ได้อย่างทันทีและเคร่งครัดเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากท่านไม่มีความรู้หรือไม่ถนัดเรื่องดังกล่าว หรืออาจจะไม่มีเวลาดูแลภาษีอากรดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้ธุรกิจองค์กรของท่านมีปัญหาที่จะต้องชี้แจง กับกรมสรรพากรอย่างตลอดเวลาได้ ซึ่งถ้าหากระบบภาษีอากรของท่านยังไม่ถูกหลักกฎหมายประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะต่อสู้หรือเอาชนะกรมสรรพากรได้ ถ้าหากธุรกิจองค์กรของท่านถูก

 

ฮิต: 498